Heengaan Albert Goessens

8/12/2020

Met droefheid melden we het heengaan van Albert Goessens op 12 augustus 2020.

Albert was onze ex-terreinverzorger op Evendael, aan wie we jarenlang speelplezier op twee uitstekende gravelterreinen te danken hadden. Het warme karakter en de toewijding van Albert blijven in het clubgeheugen gegrift

Heengaan Albert Goessens